ترجمه

چون تو می خواهی که جایی روی، اول دل تو می رود و می بیند و بر احوال آن مطلع می شود ، آن گه دل باز می گردد و بدن را می کشاند.


فیه ما فیه -مولانا

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |