ترجمه

.朝雫皺手につたふ初日哉
asa shizuku shiwade ni tsutau hatsu hi kana

 

morning's raindrops trace
the wrinkles of my hands...
year's first day

 

Issa 1818

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم فروردین 1388ساعت   توسط   |